4CTN
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 WP2-1/1 #4a1 B81
WP2-3/1 #4a3 B91
WP2-8/1 #4G3 A78
Matematyka BW A61 WP2-4/1 #4a4 B86
WP2-5/1 #4a5 B87
WP2-12/ #4ch A35
Pr.i.adm.baz-Pr1 ZT B65
Pr.i.adm.baz-Pr2 GP B66
J.obcyII-J.1 WY B98
2 8:50- 9:35 Bazy.danych ZT B65 godz.wych NM A74 Progr.aplk-Pro KU B57
Progr.aplk-Pro KJ B58
Pr.i.adm.baz-Pr1 ZT B65
Pr.i.adm.baz-Pr2 GP B66
fizyka SH A52
3 9:45-10:30 J.obcy I-J1 TK B81
J.obcy I-J2 JP B91
biologia GS A59 Progr.aplk-Pro KU B57
Progr.aplk-Pro KJ B58
J. polski LI A43 J.obcyII-J.2 AC B94
4 10:50-11:35 Historia RK A72 Pr.i.adm.baz-Pr1 ZT B65
Pr.i.adm.baz-Pr2 GP B66
Progr.aplk-Pro KU B57
Progr.aplk-Pro KJ B58
J. polski LI A43 Proj.stron-P1 KJ B58
Proj.stron-P2 KU B57
5 11:45-12:30 M_roz BW A61 M_roz BW A61 wych.fiz #W3 Geografia NM A74 Proj.stron-P1 KJ B58
Proj.stron-P2 KU B57
6 12:40-13:25 J. polski LI A43 Strony.inter GP B66 wych.fiz #W3 Chemia DL A35 J.obcy I-J1 TK B81
J.obcy I-J2 JP B91
7 13:35-14:20 Proj.stron-P1 KJ B58
Proj.stron-P2 KU B57
Religia SU A30 Matematyka BW A61 wos RK A72 J.obcy I-J1 TK B81
J.obcy I-J2 JP B91
8 14:25-15:10 Proj.stron-P1 KJ B58
Proj.stron-P2 KU B57
Religia SU A30 Matematyka BW A61 Progr.aplk-Pro KU B57
Progr.aplk-Pro KJ B58
wych.fiz #W3
9 15:15-16:00     J.obcyII-3/3 #2F4 B87    
10 16:05-16:50   wych.fiz #W1 S1   wych.fiz #W1 S1  
11 16:55-17:40   wych.fiz #W1 S1      
Obowiązuje od: 12.09.2022
Drukuj plan
wygenerowano 11.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum