3ATN
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Met.mont.mas-M1 HA B13
Met.mont.ins-M2 KO B11
Religia SU A30 masz.elektr. HA B13 WP3-6/9 #3B1 A69 WP3-4/9 #3g3 A78
WP3-7/9 #3ch A35
WP3-9/9 #3F A70
2 8:50- 9:35 Met.mont.mas-M1 HA B13
Met.mont.ins-M2 KO B11
J.obcy I-J1 OK B93
J.obcy I-J2 WL A42
wych.fiz #W11 Historia GZ A77 Met.mont.ins-M1 LU B9
Met.mont.mas-M2 KO B11
3 9:45-10:30 Met.mont.mas-M1 HA B13
Met.mont.ins-M2 KO B11
J.obcy I-J1 OK B93
J.obcy I-J2 WL A42
Geografia NM A74 Met.mont.ins-M1 LU B13
Met.mont.mas-M2 KO B11
Met.mont.ins-M1 LU B9
Met.mont.mas-M2 KO B11
4 10:50-11:35 Met.mont.mas-M1 HA B13
Met.mont.ins-M2 KO B11
M_roz RA A56 Matematyka RA A56 Met.mont.ins-M1 LU B13
Met.mont.mas-M2 KO B11
Religia SU A30
5 11:45-12:30 Chemia DL A35 biologia AD A30 uż. inst.ele KO B11 Matematyka RA A56 Matematyka RA A56
6 12:40-13:25 fizyka SH A52 J. polski LI A43 godz.wych HA B13 wych.fiz #W11 Obsł.masz. KO B11
7 13:35-14:20 J. polski LI A43 J. polski LI A43 J.obcyII-J.1 EC B91
J.obcyII-J.2 GA B95
J.obcyII-J.3 #2A3 B78
wych.fiz #W11 Obsł.masz. KO B11
8 14:25-15:10 Historia GZ A77 Podst.przeds AZ B55 J.obcyII-J.1 EC B91
J.obcyII-J.2 GA B98
J.obcyII-J.3 #2A3 B78
  J.obcy I-J3 #1N3 B94
9 15:15-16:00   WP3-1/9 #3a1 A42 informatyka-i1 CZ B59
informatyka-i2 PD A53
  J.obcy I-J3 #1N3 B94
Obowiązuje od: 12.09.2022
Drukuj plan
wygenerowano 11.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum