B54 Pracownia plastycznych technik reklamy
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 SR 3GTZ Zarz.kamp
SR 3GTZ Zarz.kamp
SR 3GTZ Zarz.kamp
   
2 8:50- 9:35 SR 2GTN-Z1 Zarz.agen.re
SR 3GTZ-Z2 Zarz.kamp
SR 3GTZ Zarz.kamp
  SR 3CGT-C2 Zarz.kamp
3 9:45-10:30 SR 2GTN-Z1 Zarz.agen.re
SR 3GTZ-Z2 Zarz.kamp
SR 3CGT-C2 Zarz.kamp
SR 3G1N-Re2 Rekl.w.mark
SR 3G1N godz.wych
4 10:50-11:35 CS 3GTZ-Z2 Zarz.kamp
SR 3G1N-R2 Realiz.kamp
SR 3CGT-C2 Zarz.kamp
SR 3G1N-Re2 Rekl.w.mark
 
5 11:45-12:30 CS 3GTZ-Z2 Zarz.kamp
  SR 3CGT-C2 Zarz.kamp
  SR 2GTN Zas.przek.re
6 12:40-13:25 SR 3GTZ-Z2 Zarz.kamp
AZ 1GTN godz.wych
SR 3CGT-C2 Zarz.kamp
  SR 3G2N Plan.kamp
7 13:35-14:20 SR 3G1N Plan.kamp
  SR 3G1N-J1 J.obcyII
SR 3GTZ Zarz.kamp
 
8 14:25-15:10 SR 3GTZ-Z2 Zarz.kamp
  SR 3G1N-J1 J.obcyII
   
Obowiązuje od: 06.06.22
Drukuj plan
wygenerowano 03.06.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum