4FTN
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 J.obcy I-2/2 #4N B94 WP3-2/4 #CH4 A35
WP3-3/4 #4F1 A70
WP3-4/4 #4G2 A74
Proj.w.mech PP B86 wych.fiz AG S5 Prog.urz.mec-P1 CH B56
Prog.urz.mec-P2 PP B1
2 8:50- 9:35 Matematyka CJ A55 M_roz CJ A55 godz.wych PK B55 wych.fiz AG S5 Prog.urz.mec-P1 CH B56
Prog.urz.mec-P2 PP B1
3 9:45-10:30 biologia AD A69 wos RK A72 Geografia NM A74 wych.fiz AG S5 Tworz.dok.te-T1 PP B1
Tworz.dok.te-T2 CH B56
4 10:50-11:35 Chemia DL A35 Matematyka CJ A55 M_roz CJ A55 fizyka MB A70 Tworz.dok.te-T1 PP B1
Tworz.dok.te-T2 CH B56
5 11:45-12:30 Historia GZ A77 J. polski LI A43 Matematyka CJ A55 Prog.urz.mec-P1 CH B56
Prog.urz.mec-P2 PP B1
Tworz.dok.te-T1 PP B1
Tworz.dok.te-T2 CH B56
6 12:40-13:25 Religia #R2 A30 J.obcyII-1/2 WY B95 J. polski LI A43 Prog.urz.mec-P1 CH B56
Prog.urz.mec-P2 PP B1
Tworz.dok.te-T1 PP B1
Tworz.dok.te-T2 CH B56
7 13:35-14:20 Religia #R2 A30   J. polski LI A43 Prog.urz.mec-P1 CH B56
Prog.urz.mec-P2 PP B1
Proj.w.mech PP B37
8 14:25-15:10 Proj.w.mech PP B54   J.obcy I-1/2 JP B95
J.obcyII-2/2 #4A B78
Prog.urz.mec-P1 CH B56
Prog.urz.mec-P2 PP B1
WP3-2/4 #4B2 A69
9 15:15-16:00     J.obcy I-1/2 JP B95
J.obcy I-2/2 #4N B94
J.obcy I-1/2 JP B95 J.obcy I-2/2 #4N B94
Obowiązuje od: 05.02.24_v1
Drukuj plan
wygenerowano 03.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum