2GTN
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Historia FT A76 M_roz PS A59 WP2-W1 #2a1 B91
WP2-W2 #2g3 A78
WP2-W3 #2a3 B80
J.obcy I-J1 MA B87
J.obcy I-J2 JP B91
Matematyka PS A59
2 8:50- 9:35 Kreacja w re-K1 BR B53
Kreacja w re-K2 CU B37
wych.fiz #W13 Strat.przek-S1 SR B54
Strat.przek-S2 CU B37
Zarz.agen.re-Z1 BR B52
Zarz.agen.re-Z2 AZ B55
Techn.prod. AZ B55
3 9:45-10:30 Kreacja w re-K1 BR B53
Kreacja w re-K2 CU B37
Grafika w re-G1 GT B53
Grafika w re-G2 CU B37
Strat.przek-S1 SR B54
Strat.przek-S2 CU B37
Zarz.agen.re-Z1 BR B52
Zarz.agen.re-Z2 AZ B55
J.obcy I-J2 JP B91
J.obcy I-J3 #1N2 B98
4 10:50-11:35 Rekl.w.mark-R1 BR B53
Rekl.w.mark-R2 CU B37
Religia #R1 A29 Religia #R1 A29 Chemia DL A35 godz.wych AZ B55
5 11:45-12:30 Rekl.w.mark-R1 BR B52
Rekl.w.mark-R2 CU B37
Matematyka PS A59 Kreacja w re-K1 BR B51
Kreacja w re-K2 CU B37
informatyka-i1 CZ B59
informatyka-i2 PD A53
J.obcy I-J1 MA B87
6 12:40-13:25 wych.fiz #W13 J.obcyII-J.1 GK B98 Kreacja w re-K1 BR B51
Kreacja w re-K2 CU B37
Geografia KP A78 J. polski VP A36
7 13:35-14:20 wych.fiz #W13 wych.do życ LE A41 Zas.przek.re AZ B55 Podst.przeds LE A35 J. polski VP A36
8 14:25-15:10 J.obcy I-J3 #1N2 B98 Historia FT A76 J. polski VP A41 biologia SM A69 fizyka SH A52
9 15:15-16:00     J.obcyII-J.1 GK B98
J.obcyII-J.3 #2A2 B87
  J.obcyII-J.3 #2A2 B80
Obowiązuje od: 15.05.23_v2
Drukuj plan
wygenerowano 14.05.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum