NM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 4GTZ-4/4,4CGT-3/6 Geografia A74
1PTN Geografia A74
4ATN-7/1,4G1N-7/1,4BDN-7/1 Geografia A74
2ETN-1/1 WP2 A74
3FTN-3/9,3CTN-3/9 Geografia A74
2 8:50- 9:35 4BDN Geografia A74
4CTN godz.wych A74
  2PTN Geografia A74
4PTN Geografia A74
3 9:45-10:30 3ALN Geografia A74
3PTN Geografia A74
3ATN Geografia A74
3FTN Geografia A74
 
4 10:50-11:35   1ATN Geografia A74
    4G1N Geografia A74
5 11:45-12:30 1ALN Geografia A74
1ATN Geografia A74
  4CTN Geografia A74
3BDN Geografia A74
6 12:40-13:25   2CTN Geografia A74
  4ATN Geografia A74
3CTN Geografia A74
7 13:35-14:20       2ETN Geografia A74
1PTN Geografia A74
8 14:25-15:10         2PTN-W3,2ABN-W2 Geografia A74
Obowiązuje od: 05.12-16.12.22_v3
Drukuj plan
wygenerowano 04.12.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum