NM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45     4ATN-7/1,4G1N-7/1,4BDN-7/1 Geografia A74
2ETN-1/1 WP2 A74
3FTN-3/9,3CTN-3/9 Geografia A74
2 8:50- 9:35     1PTN Geografia A74
2ETN Geografia A74
 
3 9:45-10:30 3ALN Geografia A74
3PTN Geografia A74
  4CTN godz.wych A74
4ATN Geografia A74
4 10:50-11:35 1ATN Geografia A74
1ATN Geografia A74
  3FTN Geografia A74
4G1N Geografia A74
5 11:45-12:30 1ALN Geografia A74
2CTN Geografia A74
    3BDN Geografia A74
6 12:40-13:25   3ATN Geografia A74
  4CTN Geografia A74
3CTN Geografia A74
7 13:35-14:20 4PTN Geografia A74
4BDN Geografia A74
  2PTN Geografia A74
1PTN Geografia A74
8 14:25-15:10         2PTN-W3,2ABN-W2 Geografia A74
Obowiązuje od: 15.05.23_v2
Drukuj plan
wygenerowano 14.05.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum