NM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45       1GTN Geografia A74
3CGT-6/6,3GTZ-2/4 Geografia A74
2 8:50- 9:35   2ALN Geografia A74
    3BDN-2/5,3G1N-2/5,3ATN-2/5 Geografia A74
3 9:45-10:30   1CTN Geografia A74
1ETN Geografia A74
1PTN-5/8,1ABN-5/8 Geografia A74
2CTN Geografia A74
4 10:50-11:35 3PTN Geografia A74
3CTN godz.wych A74
2ALN Geografia A74
2BDN Geografia A74
 
5 11:45-12:30 1BLN Geografia A74
1ABN Geografia A74
  3G1N Geografia A74
2PTN Geografia A74
6 12:40-13:25 3CTN Geografia A74
3BDN Geografia A74
1PTN Geografia A74
  1PTN-5/8,1ABN-5/8 Geografia A74
7 13:35-14:20 2FTN Geografia A74
3ATN Geografia A74
1ETN WP2 A74
   
8 14:25-15:10 2CTN-W2,2FTN-W2 Geografia A74
3CGT-6/6,3GTZ-2/4 Geografia A74
1ETN WP2 A74
   
Obowiązuje od: 06.06.22
Drukuj plan
wygenerowano 03.06.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum